Bedrägeri

Våra advokater hjälper dig i rätten

Välkommen dom i uppmärksammat bedrägerimål

Efter en lång och utdragen rättsprocess kunde man i Malmö tingsrätt i dag äntligen meddela dom i det uppmärksammade och omfattande bedrägerifallet gällande sjutton telefonförsäljare och tre huvudmän som stått anklagade för bedrägeri och grovt bedrägeri för att ha skickat bluffakturor till över 2000 mindre företagare i Sverige.

Luras att betala för icke-existerande tjänster

Ca 10,5 miljoner kronor har betalats ut av företagen för diverse falska tjänster gällande google och de som nu döms för bedrägerierna är tre huvudmän som döms till fängelse upp till ett år och tio månader. Även tolv telefonförsäljare döms i målet till villkorlig dom för bedrägeri.

Över 2000 målsäganden

Av de drygt 2000 målsäganden är det endast ungefär 150 stycken som tillerkänts skadestånd i målet. Detta är dock en relativt hög siffra i ett så svårt och komplicerat mål som detta.

Personerna som stått åtalade i fallet har arbetat i bolagen Annonskonsulterna och Kastofon och det har under utredningen även förekommit misstankar om ytterligare brotslighet.

 

1 Aug 2016