Bedrägeri

Våra advokater hjälper dig i rätten

Misstänkt för bedrägeri?
Vi kan hjälpa dig!

BEDRÄGERI ETT ALLT VANLIGARE BROTT

Bedrägeri är ett allt vanligare brott i dagens Sverige. Under 2014 anmäldes ungefär 155 000 bedrägeribrott, vilket är en ökning med 5 procent jämfört med året innan. Under de senaste tio åren har antalet anmälda bedrägerier ökat med häpnadsväckande 170 procent.

Har du råkat ut för ett bedrägeri av något slag, eller är du misstänkt för ett bedrägeribrott? Hör av dig till oss, vi kan hjälpa dig. Ring oss om du behöver juridisk hjälp.

Vi har bedrägerier och alla former av brottmål som specialitet. Vårt främsta fokus ligger på offentliga och privata uppdrag som försvarare och målsägandebiträde. Vi utför även resningsansökningar, omvandlingar av livstidsstraff och rättsutredningar. Vi biträder även i frågor som rör senareläggning av frigivning från anstalt.

Kompetenta brottmålsadvokater

Vi tar oss an alla typer av brottmål, som rån, narkotikabrott, mord, dråp och bedrägerier.

Du kan anlita oss om du är misstänkt för bedrägeri eller något annat brott. Våra erfarna och kunniga försvarsadvokater kommer att ge dig bästa tänkbara stöd och rådgivning under hela rättsprocessen.

Har polisen kallat dig för att förhöra dig om ett bedrägeri eller något annat brott? Då har du i de allra flesta fall rätt till en offentlig försvarare, det vill säga en försvarsadvokat. Är du misstänkt för, eller löper risken att bli misstänkt för ett brott som kan leda till fängelsestraff så har du rätt att företrädas av en advokat som staten betalar för beroende på vilken inkomst du har.

Hamnar du i denna oangenäma situation så är det bra att du talar om för polisen att du vill ha en speciell advokat vid din sida under förhör och den resterande rättsprocessen. Det är din rättighet att själv välja vilken advokat som ska företräda dig. Om den advokat som du valt av någon anledning inte kan företräda dig så tilldelas du en annan av domstolen.

Riskera inte att få en oerfaren advokat

Det finns risker med att få en advokat förordnad av tingsrätten. I värsta fall kan du få en advokat som har liten, eller till och med ingen, erfarenhet av bedrägerier och andra brottmål. Väljer du istället en av våra advokater så får de ett ombud som behärskar dessa typer av rättsfall.  Är du missnöjd med advokaten som tingsrätten förordnat dig? Du har rätt att byta till en advokat från vår advokatbyrå.

När du väl har en försvarsadvokat som du trivs så bör du tala igenom det aktuella fallet ordentligt. Du kan få råd om vad som gäller i just ditt ärende, hur ett polisförhör går till och vad som väntar dig i rättssalen.

Våra advokater har hela tiden många uppdrag och är på plats i rätten regelbundet. Det har gjort att våra medarbetare har en stor erfarenhet som gör att vi kan förutse och planera fallen och veta vad som kan tänkas inträffa i olika situationer. Oavsett vilken av våra advokater som du låter representera dig så kan vi garantera dig att vi kommer att göra ett professionellt arbete och att du kan känna dig trygg. Vi lägger alltid ner ett hårt arbete för våra klienter och gör allt för att nå bästa tänkbara resultat.

Du har rätt till ett målsägarbiträde

Om du har blivit utsatt för ett bedrägeri eller ett annat brott så har du rätt till ett målsägarbiträde, särskilt om det gäller ett brott med fängelse i straffskalan, som till exempel grovt bedrägeri, misshandel eller sexualbrott.

Målsägandebiträdets huvuduppgift är att hjälpa klienten med frågor som rör skadestånd. Drivandet av skadeståndsfrågan är en av uppgifterna, liksom att delta vid förhör och att assistera åklagaren i arbetet att få den tilltalade dömd för brott.

Vi har stor erfarenhet av rättegångar

Våra advokater och biträdande jurister har bred erfarenhet av hur det går till i rätten och om vad som kan inträffa under en rättegång. Ett stort plus med att anlita en av våra medarbetare som målsägandebiträde är att de också arbetar som försvarsadvokater. Det hjälper oss att förutse den taktik som den åtalades advokat kan tänkas använda. Vi vet vilka frågor som man bör ställa och vad polisens utredare bör fokusera på.

Behöver du en advokat eller vill du bara ställa några frågor? Välkommen att kontakta oss!

Är du misstänkt för ett bedrägeri? Våra försvarsadvokater kan hjälpa dig!