Bedrägeri

Våra advokater hjälper dig i rätten

Bedrägeri

STOR NÄTANVÄNDNING ÖPPNAR FÖR BEDRÄGERIER

Bedrägeri är ett allt vanligare brott i dagens Sverige. Under 2014 anmäldes ungefär 155 000 bedrägeribrott, vilket är en ökning med 5 procent jämfört med året innan. Under de senaste tio åren, mellan 2009-2019 har antalet anmälda bedrägerier ökat med hela 140 procent.

Sverige är ett av de länder där det sker flest bedrägerier. Anledningen är inte helt lätt att fastställa, men det beror troligen på att Sverige ligger långt fram tekniskt och att internetanvändandet är mycket utbrett.

Tre av tio bedrägerier sker via internet och nästan lika många genom användande av kontokort. De vanligaste typerna av bedrägeri är kortbedrägerier, bluffakturor samt bedrägerier som sker via internet.

Yngre personer är överrepresenterade både bland drabbade och gärningsmän. Yngre män i storstadsområden är mest drabbade av bedrägerier och bland gärningspersonerna är mer än en femtedel mellan 15 och 20 år.

Antalet anmälningar av bedrägerier har ökat starkt under senare år. På fem år har antalet anmälningar mer än fördubblats och då finns det ändå ett stort mörkertal. Enligt en färsk undersökning så anmäls bara 40 procent av alla bedrägerier.

Vad räknas då som ett bedrägeri? Enkelt uttryckt så innebär det att en gärningsperson lurar någon att göra något som denne inte skulle göra annars. Dessutom måste vilseledandet göra att gärningspersonen tjänar pengar på det och att det leder till ekonomisk skada för den drabbade.

Att skicka en bluffaktura eller att lura någon att göra en dålig investering är två vanliga bedrägeriformer. Skimning, det vill säga att kopiera uppgifter från ett kontokort för att ta ut pengar från dennes bankkonto, räknas också som bedrägeri.

Bedrägligt beteende

Bedöms skadan som bedrägeriet lett till som ringa så döms gärningsmannen för bedrägligt beteende. Begreppet ringa avser här att summan som brottsoffret lurats på inte överstiger 1000 kronor, men även andra faktorer vägs in vid bedömningen om brottet ska anses som ringa eller inte.

För bedrägligt beteende så blir straffet i allmänhet böter eller fängelse i högst sex månader.

Grovt bedrägeri

Den allvarligare graden av bedrägeri kallas för grovt bedrägeri. Det kan innebära att gärningspersonen har missbrukat ett allmänt förtroende, använt handlingar som är förfalskade, utfört en särskilt farlig gärning eller utsatt ett offer för en särskild kännbar skada. Ett bedrägeri kan även anses som grovt om det handlar om ett betydande värde.

Bedöms gärningen som grov så heter brottet grovt bedrägeri och brottet kan ge upp till sex års fängelse.

Fakturabedrägeri

En vanlig form av bedrägeri är användande av bluffakturor. Det är oftast småföretagare som utsätts för företag som säljer varor eller tjänster med tvivelaktiga metoder. Dessa företag dyker upp med jämna mellanrum. När ett nytt sådant företag dyker upp så kan polisen få in hundratals anmälningar på bara några dagar. Ett annat vanligt knep som bedragare tar till är att skicka fakturor för produkter som inte finns.

Kortbedrägeri

En annan mycket vanlig form av bedrägeri rör konto- och betalkort. Så kallad skimning, där man läser av informationen på kortets magnetremsa, är ett vanligt bedrägeri. Man kan även kopiera kortnummer och cvv-kod. E-postmeddelanden där man uppmanar personer att lämna ut sin kontoinformation är också en vanlig bluff.

Investeringsbedrägeri

Investeringsbedrägeri innebär att man lurar en person eller ett företag att köpa värdepapper som i realiteten är värdelösa. Denna form av bedrägerier genomförs ofta från så kallade boiler-rooms utomlands. En engelsktalande person ringer och lurar offret att investera med hjälp av information som verkar seriös men nästan alltid är felaktig. De som ringer uppger sig ofta vara mäklare eller rådgivare, men värdepappren som erbjuds är värdelösa eller mycket riskabla.

Påföljder

För bedrägeri kan man dömas till fängelse i högst två år.  Beroende på omständigheterna kring gärningen och de personliga omständigheterna kan dock en villkorlig dom eller skyddstillsyn dömas ut för bedrägeri trots att det inte uttryckligen står i straffbestämmelsen. 

Är du misstänkt för ett bedrägeri? Våra försvarsadvokater kan hjälpa dig!