Bedrägeri

Våra advokater hjälper dig i rätten

Uppmärksammad kobonde friad för bedrägeri

Här berättar vi om det uppmäkorrksammade fallet om den Sörmländske bonden som påstod att han fått 69 kor stulna men istället åtalades för bedrägeri.

Det hela började med att lantbrukaren anmälde att han hade fått 69 av sina nötkreatur stulna i december 2012. I början av det följande året lades dock förundersökningen ned i avsaknad av spaningsuppslag och ledtrådar.

Utvecklades till ett fall av bedrägeri

Men fallet dog inte i och med det. Kostölden uppmärksammades bland annat av Leif GW Persson i ”Veckans brott” och tog en ny vändning. Det fanns helt enkelt för många frågetecken runt fallet för att kriminologiprofessorn skulle kunna släppa det. Bland annat ansåg han att tjuvarna omöjligt kan ha hunnit lasta in så många kor på den korta tid som det handlade om. Dessutom fanns vittnesuppgifter på att Gnestabonden ska ha sålt stora mängder nötkött på svarta marknaden, bland annat till restauranger.

Bonden åtalades istället för bedrägeri. Hade han lyckats fullborda bedrägeriet skulle han ha lurat till sig 550 000 kronor från Länsförsäkringar. Åklagaren ansåg att han hade tillräckligt för att bonden skulle dömas för bedrägeri, men lantbrukaren själv förnekade brott på ett bestämt sätt. Hans försvarsadvokat framhöll att det inte fanns något i utredningen som belägger åklagarens påståenden. Han tyckte även att åklagaren inte hade gjort se utredningsåtgärder som hade behövts för att verkligen visa vad som verkligen hänt.

Bonden friades av tingsrätten

Fallet gick ändå upp i Nyköpings tingsrätt, som friade bonden från bedrägerianklagelserna. Rätten ansåg visserligen att det var mycket osannolikt att tjuvarna skulle ha hunnit lasta de 69 korna på bara en och en halv timme. Däremot ansåg tingsrätten att åklagaren inte lyckats motbevisa att en stöld ägt rum. Dessutom ansåg rätten att det inte var bevisat att lantbrukaren hade några ekonomiska motiv, det vill säga att han hittat på stölden för att få ut försäkringspengarna.

Rätten konstaterade dessutom att polisens utredning hade stora brister och att man därför inte med säkerhet kunde fastslå vad som hänt med de 69 korna. Polisen var bland annat på plats först 30 timmar efter händelsen och undersökte varken ladan eller alla däckspår som fanns i snön runt ladan. Dessutom gjorde man aldrig någon ordentlig kontroll av mobiltrafiken.

9 Mar 2017