Bedrägeri

Våra advokater hjälper dig i rätten

Andra typer av brott

VI ÄR SPECIALISERADE PÅ BROTTMÅL

Vi är specialiserade på bedrägerier och andra brottmål. Våra advokater och biträdande jurister är erfarna och kunniga när det gäller denna typ av komplicerade rättsfall.

Har du drabbats av eller är misstänkt för ett brott? Kontakta oss så får du hjälp av en advokat eller ett målsägarbiträde som kan frågorna utan och innan.

Här är några av de vanligaste typerna av brott:

Narkotikabrott och grovt narkotikabrott

Inom begreppet ingår att överlåta narkotika, framställa narkotika avsedd för missbruk, att förvärva det i överlåtelsesyfte och ett flertal andra olovliga sätt att hantera narkotika. Narkotikabrott ger högst tre års fängelse. Räknas brottet som grovt så blir straffet lägst två år och högst tio år i fängelse.

Mord

Har man berövat någon annan livet så döms man för mord till fängelse i tio till arton år, eller efter vissa försvårande omständigheter till livstids fängelse.

Dråp

Har man bragt någon om livet, men omständigheterna kring händelserna eller annat bedöms som mindre grova så döms man till dråp. Straffet för dråp är minst sex år och högst tio år i fängelse.

Misshandel och grov misshandel

Tillfogar man en annan person en kroppsskada, sjukdom eller smärta eller försätter vederbörande i vanmakt eller ett liknande tillstånd så kan man dömas för misshandel.

En ringa misshandel ger böter och fängelse i max sex månader. Misshandel straffas med fängelse i max två år. Vid grov misshandel är minimistraffet ett år och maxstraffet sex år.

En synnerligen grov misshandel kan ge ett fängelsestraff på högst tio år. För att misshandeln ska räknas som synnerligen grov ska kroppsskadan vara grov, händelsen ska ha orsakat synnerligt lidande eller så har gärningsmannen visat synnerlig hänsynslöshet.

Våldtäkt och grov våldtäkt

En person som genom våld eller hot om brottslig gärning tvingar en person till samlag eller annan sexuell handling som bedöms som likvärdig till samlag, döms till våldtäkt i lägst två år och högst sex år. En våldtäkt som bedöms som mindre grov leder till fängelse i högst fyra år.

En grov våldtäkt ger fängelse i lägst fyra år och högst tio år. För att brottet ska bedömas som grovt så kan det handla om att fler personer varit inblandade eller om gärningsmannen visat särskild hänsynslöshet eller råhet.

Stöld och grov stöld

En person som utan lov tar något som tillhör en annan person, så blir domen stöld, som kan ge fängelse i högst två år.

Grov stöld kan leda till fängelse i högst sex år. Exempel på omständigheter som gör att stölden räknas som grov är om det sker vid intrång i bostad eller om gärningsmannen har varit försedd med vapen.

Rån och grovt rån

Mycket förenklat så är att rån en stöld utförd under hot eller med våld, med eller utan vapen. Lika med våld är att försätta någon i vanmakt eller ett annat sådant tillstånd.

Grovt rån ger minst fyra och högst tio år i fängelse. Livsfarligt våld, allvarlig skada eller synnerligen rått beteende från gärningsmannen är tre omständigheter som kan leda till att rånet betraktas som grovt.

Skattebrott och grovt skattebrott

Skattebrott kan ge fängelse i högst två år. Skattebrott innebär att man lämnar oriktiga uppgifter, eller underlåter att lämna uppgifter i form av till exempel deklaration, till myndigheter som gör att man kommer undan att betala skatt. Grovt skattebrott kan ge högst sex år i fängelse.

Några andra vanliga brottstyper är människorov, olaga frihetsberövande, grov fridskränkning och kvinnofridskränkning, rån, utpressning, mordbrand, häleri, utpressning och förskingring med flera.

 

Är du misstänkt för ett bedrägeri? Våra försvarsadvokater kan hjälpa dig!