Bedrägeri

Våra advokater hjälper dig i rätten

Bank-id används av bedragare

Med hjälp av bank-id begås en del bedrägerier. Denna form av bedrägeri kan ske på flera vis och polisens nationella bedrägericenter har länge efterlyst vissa regeländringar.

Så här går ofta ett bedrägeri med mobilt bank-id till: bedragaren öppnar ett nytt konto på en bank som du inte är kund hos sedan tidigare. Därefter startar man en ny e-legitimation i ditt namn, som man sedan kommer åt dina vanliga konton med. Detta har hänt vid ett flertal tillfällen, bland annat drabbades ett par namnkunniga finansmän av detta 2015. I det fallet handlade det om Telias bank-ID, som hämtades ut på en lokal butik. Telias bank-id fick efter detta dåligt rykte och bankerna eget bank-id tog nya marknadsandelar. Telia har sedan dess ändrat sina utlämningsrutiner, men även bankernas variant kritiseras nu för bristande säkerhet.

Utfärdas på falska grunder

En av anledningarna är att bank-id kan utfärdas i en persons namn på falska grunder. Bank-id kan användas på många ställen, vilket ger stora möjligheter för en bedragare.

En annan svaghet som öppnar för bedrägeri är att kunden själv inte har en möjlighet at välja var det ska användas. Många säkerhetsexperter hävdar att man bör kunaa spärra sina id:n från att användas på banker som man inte använder. Något sådan spärr har dock än så långe inte införts.

En anna detalj som har gjort det svårare att utföra denna typ av bedrägeri är att man idag måste legitimera sig hos en bank för att få ut det. Svagheten är helt enkelt själva insteget i bank-id:t, det är helt enkelt för lätt att få ut det med hjälp av ett förfalskat ”fysiskt” id, exempelvis ett falskt körkort. Just körkort är relativt enkla att förfalska, därför finns det experter som anser att de inte bör kunna användas för att skaffa sig ett bank-id.

Ingen statistik över denna form av bedrägeri

Det finns idag ingen statistik över hur vanligt det är med bedrägerier som utförs med bank-id. Men det har under senare år dykt upp ett antal fall som liknar det med de kända finansmännen som nämts ovan. Men fallen har blivit färre, tack vare de säkerhetsåtgärder som vidtagits. De förbättrade säkerhetsrutinerna som vidtagits har helt enkelt gjort det svårare att genomföra denna typ av bedrägeri, även om det fortfarande finns svagheter.

3 Apr 2017