Bedrägeri

Våra advokater hjälper dig i rätten

Föräldrar anmäls oftare än "riktiga" brottslingar

Småbarnsföräldrar eller den organiserade brottsligheten – vilka anmäls egentligen oftast för bedrägeri?

Svaret är inte det man förväntar sig. Enligt Sveriges Radio Ekot anmäls småbarnsföräldrar oftare för bedrägeri en den så kallade organiserade brottsligheten.

Många anmälningar om VAB-fusk

Under de sju första månaderna gjorde Försäkringskassan knappt 1200 anmälningar om bidragsfusk, en form av bedrägeri, till polisen. De flesta anmälningarna handlar om fusk med allmänna bidrag och understöd, som barnbidrag, underhållsstöd, föräldrapenning och ersättning för vård av sjukt barn (VAB).

Samtidigt kämpar polisen hårt för att komma åt de systematiska bidragsbedrägerier som den organiserade brottsligheten står för. Dessa anmälningar är dock färre än de anmälningar som gjorts mot småbarnsföräldrar. 728 av anmälningarna från Försäkringskassan gäller VAB. 60 miljoner har krävts tillbaka i VAB-pengar, vilket är tre gånger så mycket som det särskilda projektet mot organiserad brottslighet har resulterat i sedan 2013.

 

11 Aug 2016