Bedrägeri

Våra advokater hjälper dig i rätten

Brå: "Fler försäkringsbedrägerier kan stoppas"

En vanlig form av bedrägeri är när man på något sätt försöker lura till sig försäkringspengar. Enligt en rapport från Bra finns det några enkla åtgärder som skulle bidra till att fler bedragare upptäcks och lagförs.

Varje år anmäls hundratals försäkringsbedrägerier. De flesta upptäcks av försäkringsbolagen själva. Ännu fler skulle kunna upptäckas tidigare med hjälp av bättre rutiner för kontroll och övervakning, enligt Brå. Fler slumpmässiga kontroller och efterkontroller i kombination med att detta sker skulle vara en effektiv metod att minska denna form av bedrägeri.

Ambivalenta försäkringsbolag

Men försäkringsbolagen har en ambivalent inställning till denna typ av kontroller, enligt rapporten.

- De vill ha nöjda kunder, både gamla och nya, samtidigt som de inte vill uppfattas som krångliga eller ge intryck av att de är särskilt utsatta för bedrägerier. Man tror att kunderna kommer att välja andra bolag om man genomför fler kontroller helt enkelt, säger Lars Korsell, enhetschef på Brå till Dagens Juridik.

I rapporten tas det upp att tre av fyra av de polisanmälda bedragarna även är dömda för annan brottslighet. Bland annat förekommer ofta trafikbrott, men även narkotika, våld och hot i kombination med försäkringsbedrägerier.

Måste lära sig känna igen brottet

Brå tror att rättsväsendet kan bli bättre på att lära sig känna igen ett bedrägeri av den här typen. Bättre samverkan med försäkringsbranschen är en annan åtgärd som skulle kunna förebygga försäkringsbedrägerier enligt Brå.

- I slutändan är det ju alla försäkringstagare som drabbas genom högre premier och sämre villkor.

14 Sep 2016