Bedrägeri

Våra advokater hjälper dig i rätten

Blev av med legitimation efter bedrägeri

Bedrägeri kan se ut på många sätt. Här berättar vi om en sjuksköterska som blev av med jobbet efter att ha lurat en av sina patienter på pengar.

Det hela började med att kvinnan, som arbetade på ett äldreboende, hittade en plånbok som visade sig tillhöra en av hennes patienter. Dagarna efter ”fyndet” gjorde kvinnan köp och uttag för över 30 000 kronor, enligt Dagens Juridik. 

Efter att kvinnan dömts för bedrägeri i både tingsrätt och hovrätt så återkallades hennes sjuksköterskelegitimation av inspektionen för vård och omsorg. Kvinnan överklagade då till förvaltningsrätten och menade att ett rimligare straff var att hon skulle få prövotid.

Allvarligt brott för patientsäkerheten

Förvaltningsrätten ansåg dock att det rörde sig om ett allvarligt brott i patientsäkerhetens mening, trots att straffet för bedrägeri i Hovrätten var av normalgraden. Att bedrägeriet var riktat mot en av kvinnans patienter sågs som försvårande, liksom att hon använt plånboken under flera dagar och att hon erkände brottet först när polisen kontaktade henne.

Förvaltningsrätten hävdade i sina domskäl att kvinnan visat på hänsynslöshet och bristande omdöme, vilket allvarligt påverkat hennes förtroende som sjuksköterska. Rätten ansåg även att agerandet skulle minska förtroendet för sjukvården som helhet, varför man fann anledning att avslå kvinnans överklagande om att få legitimationen indragen.

Den före detta sjuksköterskan överklagade sedan domen till kammarrätten, som dock avslog överklagandet.

19 Aug 2016